Come experience paradise with us

HIO - MR. HỒ HỮU NGỌC

Hole in one Ngày tạo: 23/05/2023

Liên tục bùng nổ các thành tích HIO trên sân golf Diamond Bay!
🏌️‍♀️ Chúc mừng golfer Hồ Hữu Ngọc đã đạt được Hole-In-One tại hố số #06 với khoảng cách 154 yards tại sân Diamond Bay Golf & Villas vào ngày 22/05/2023.Facebook Twitter Addthis