Come experience paradise with us

Mr. Nguyễn Ngọc Tiên

Hole in one Ngày tạo: 25/07/2019

Chúc mừng golfer Nguyễn Ngọc Tiên đã đạt được Hole-In-One tại hố số #06 (150 yards) tại sân Diamond Bay Golf & Villas vào ngày 13/07/2019.


Facebook Twitter Addthis