Come experience paradise with us


QUYỀN LỢI HỘI VIÊN

- Miễn phí phí sân.
- Miễn phí phòng giữ gậy.
- Hội viên có thể đăng ký cho khách chơi mỗi ngày.
- Miễn phí Handicap.
- Được nhận voucher miễn phí phí sân vào các ngày trong tuần.
- Miễn phí xe điện ở sân golf 18 lỗ mỗi năm.
- Giảm giá thuê banh ở sân tập.
- Giảm phí các bài luyện golf.
- Giảm giá F&B.
- Giảm giá các sản phẩm bán tại Proshop.
- Giảm giá các dịch vụ tại khu Tắm Bùn 100 Trứng.
- Giảm giá phòng khách sạn & Spa.
- Hội viên được hưởng các quyền lợi tại các CLB liên kết với Diamond Bay trên toàn thế giới.


Facebook Twitter Addthis