Come experience paradise with us


BÀI LUYỆN TẬP GÔN
  Cá nhân Bài học nhóm *  
Diễn giải 1 người chơi 2 người chơi 3 người chơi 4 người chơi Ghi chú
30 phút 790.000 - - - Miễn phí 50 banh
60 phút 1.470.000 740.000 630.000 530.000 Miễn phí 100 banh + 30' tập trên cỏ thật 
120 phút 4.946.000 3.391.000 3.111.000   Luyện tập trên sân chính (9 hố)
(Bao gồm phí sân, phí caddy và phí xe điện)
​* Phí học nhóm áp dụng cho mỗi người chơi.

BÀI LUYỆN TẬP GÔN TRỌN GÓI (SÂN TẬP + SÂN CHÍNH)
Diễn giải Gía Ghi chú
5 giờ 5.600.000/người 3 giờ (sân tập) (miễn phí 100 banh/ 1 giờ  + tập trên cỏ thật) 
+ 2 giờ (sân chính đánh 9 hố)
​* Bài học gôn chưa bao gồm phí chơi gôn tại sân chính (phí sân, phí caddy & xe điện).
* Chương trình này có thể được giảm giá 30% phí sân cho bài học gôn tại sân chính.

 
ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
Diễn giải Gía Ghi chú
Gói khuyến mãi 8.200.000/người 30 phút luyện tập  (10 lần); + thêm 2 lần; 
miễn phí 50 banh/ 1 lần + tập trên cỏ thật
* All prices is included all taxes & quoted in VND.
 


Facebook Twitter Addthis